GO!Supervisie:
Een praktische aanpak voor teamontwikkeling en bewust leiderschap

GO!Supervisie staat voor Groepsontwikkeling door Supervisie. Het is een wetenschappelijk bewezen methode voor het ontwikkelen van succesvollere teams. Het richt zich op de praktische toepassing van leiderschaps- en groepsontwikkeling, in tegenstelling tot veel leiderschapsboeken die alleen concepten bieden.

GO! Supervisie is bedoeld voor leiders van teams die samen met het team willen groeien naar een meer succesvol resultaat door aandacht voor elkaar en bewust leiderschap (bijvoorbeeld projectmanagement teams, projectteams, IPM-teams).

Balans tussen techniek en menselijke aandacht

Een projectteam is gericht op het bereiken van een specifiek doel, dat de leider bewaakt. Maar door de focus op technische doelen en expertise, kan de balans tussen mensen en techniek verloren gaan. Hierdoor ontstaat er een risico dat de aandacht voor teamleden vervaagt en dat iedereen alleen opgaat in zijn eigen expertise. Maar projectsucces betekent het gezamenlijk bereiken van doelen en is daarom afhankelijk van onderlinge aansluiting en aandacht voor ieders persoonlijke belangen en plaats in het team. Plezier en samenwerking zijn belangrijke onderdelen van een succesvol projectteam.

“Waardeer de groep, door verantwoordelijkheid te geven in plaats van verantwoordelijkheid over te nemen”. – Arjen van Gelder, projectmanager –

Reflectie voor een succesvol team

Reflectie op het teamproces helpt teamleden om een helicopterview te krijgen en het proces te overzien, waardoor nieuwe focus en verbetering mogelijk worden. Een bewuste leider is hierbij de sleutel tot succes, en investering in de leider betekent investering in het gehele team. Groei naar een bewuste leider kan worden bereikt met behulp van supervisie en het Groepsontwikkelingsmodel.

Bewust leiderschap

Supervisie is in een technische omgeving nog vaak uniek en juist daarom zo waardevol.

KMOB heeft, voor leiders, in het bijzonder in een technische omgeving, GO! Supervisie ontwikkeld dat gericht en gebaseerd is op ervaringen uit de praktijk en op reflectie.

Met GO! Supervisie ontwikkelt de leider zijn team door zichzelf eerst te ontwikkelen met behulp van een supervisor (professioneel begeleider). Het is een blijvende investering voor de leider, zijn team en de organisatie. In de supervisiesessies gaat de leider zijn kwaliteiten en uitdagingen verder ontwikkelen. De ervaringen van de leider worden een bron van ontdekkingen, die leiden naar groei in authenticiteit, bewust leiderschap.

Dat resulteert in een leider die:

  • Bewust is van zichzelf.
  • De sleutel is tot een interactief, betrokken team.
  • In zijn kracht staat: meer energie en minder stress en ziekteverzuim.
  • Aandacht heeft voor ieder teamlid als mens .
  • Zijn team verbindt.
  • Het proces in het team overziet en stuurt.

Naast individuele supervisie is het ook mogelijk om GO!Supervisie met meerdere deelnemers tegelijk te volgen. Bijvoorbeeld met meerdere (project) leiders.

“De essentie van teamwork is het ontwikkelen en onderhouden van wederzijdse hulprelaties tussen alle leden van de groep”. 
– Edgar H. Schein (2013) –

Aan de slag met GO!Supervisie?

KMOB is ontwikkelaar van organisatiecultuur, leiderschap en visie, voornamelijk binnen de sectoren infra en bouw en familiebedrijven in het bijzonder. Daarin zijn we in staat om problemen binnen de organisatie in het geheel of teams, of leiders aan te pakken. Het complete transitieproces wat met deze ontwikkeling gepaard gaat kan KMOB verzorgen.

KMOB staat voor klantgericht, mensgericht, objectief en beleven. Neem gerust contact met mij op en ik praat je graag bij over de mogelijkheden.

Regelmatig tips ontvangen over het ontwikkelen van teams, organisatiecultuur, leiderschap en visie?

Onze laatste tips en inzichten automatisch in je mailbox.

Something went wrong. Please check your entries and try again.