Supervisie

Als professional in welk vakgebied dan ook, heb je waarschijnlijk weleens gehoord van supervisie en coaching. In de zorg- en onderwijssector is supervisie een bekend begrip. Artsen kunnen bijvoorbeeld PE-punten verdienen door supervisie te volgen. Maar ook in andere beroepen is supervisie super waardevol, omdat het je helpt om het beste uit jezelf te halen.

In deze relatief "rationele sectoren" zoals de accountancy en civiele techniek is supervisie echter nog redelijk onbekend. Terwijl in deze beroepen naast de inhoud ook het contact met de klant van essentieel belang is. Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de klant, en niet alleen aan de inhoud. Klanten willen gezien en gehoord worden.

Wat is supervisie?

Supervisie is een gestructureerd proces waarin je reflecteert op jouw eigen handelen en leert van jouw eigen ervaringen. Je wordt begeleid door een supervisor die jou helpt om jouw vaardigheden en kennis te vergroten en jouw persoonlijke groei te stimuleren. Supervisie kan individueel of in een groep worden gegeven.

Reflecteren op je eigen handelen

Supervisie is een manier om te reflecteren op je eigen handelen en daardoor effectiever om te gaan met cliënten, klanten en collega's. Supervisie heeft meerwaarde voor elk beroep, omdat het helpt om je vaardigheden en kennis te vergroten en je persoonlijke groei te stimuleren.

Meerwaarde van supervisie voor jouw branche

Als je werkzaam bent in een andere branche dan de zorg of het onderwijs, is het mogelijk dat je niet bekend bent met supervisie. Daarom lees je op deze pagina welke meerwaarde supervisie voor jou heeft, gerelateerd aan jouw branche of beroep. Dit is natuurlijk niet uitputtend en er zijn veel verschillende manieren waarop supervisie kan worden toegepast in verschillende beroepen en branches.

Supervisie in verhouding tot coaching

Het is belangrijk om te benadrukken dat supervisie anders is dan coaching. Coaching is gericht op het helpen van individuen bij het behalen van specifieke doelen. Supervisie is gericht op het verbeteren van jouw professionele vaardigheden en het stimuleren van persoonlijke groei. Coaching kan echter een onderdeel zijn van supervisie.

Kunnen wij je helpen?

Supervisie kan ook waardevol zijn voor jouw organisatie. Het kan helpen om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, de motivatie van medewerkers te vergroten en het ziekteverzuim te verminderen. Bovendien kan het de communicatie en samenwerking binnen jouw organisatie verbeteren.

Heb je hulp nodig bij het opzetten en organiseren van supervisie? KMOB is ontwikkelaar van organisatiecultuur, leiderschap en visie. Voornamelijk binnen de sectoren infra en zorg.

“In mijn opleiding tot supervisor moest ik wennen aan de methode, het verdiepen, en stilte. Maar des te meer ben ik juist deze elementen gaan waarderen, omdat ik zelf heb ervaren hoe waardevol dat is om met meer passie en missie in je werk en leven te staan. Dat is wat ik iedereen gun en daarom wil ik graag met oplopen door middel van supervisie”.