Jouw Teamscan

Samen succes bereiken

Samen succes bereiken, dat is wat ieder team wil. Twee factoren vormen de basis: wederzijds vertrouwen en elkaar helpen. Reflectie, dialoog en onderlinge verbinding van de teamleden zijn essentiële voorwaarden voor de ontwikkeling van deze factoren.

"Jouw Teamscan brengt teams tot inzicht en effectieve ontwikkeling van succesfactoren"

Vanuit mijn passie om mensen, teams en organisaties te helpen ontwikkelen, heb ik deze tool ontwikkeld. De belangrijkste factoren voor teamontwikkeling zijn vanuit de theorie en ervaring getoetst in een praktijkonderzoek. Deze factoren hebben geleid tot de acht ontwikkelfasen en vijf levels die zijn opgenomen op het Jouw Teamscan bord. Iedere ontwikkelfase en level geeft je inzicht en praktische handvatten, zodat jij samen met je team succes bereikt.

Waarom Jouw Teamscan?

  • Jouw Teamscan is voor iedereen die vanuit reflectie de succesfactoren van zijn/haar team wil ontwikkelen.
  • Is onze taakverdeling duidelijk?
  • Kennen en begrijpen wij elkaar?
  • Is ieder teamlid zich bewust van zijn rol?
  • In welke mate zijn we onderling betrokken?
  • Hoe borgen wij onze ontwikkeling?

De vijf reflectiekaarten per ontwikkelfase helpen om vanuit de dialoog te verdiepen en te verbinden.

  • Jouw Teamscan is gebaseerd op het vergroten van wederzijds vertrouwen en elkaar te helpen. De scan geeft een helder inzicht in het verbeterpotentieel en biedt praktische stappen op basis van acht ontwikkelfasen en vijf levels.
  • Jouw Teamscan is bedoeld voor iedere situatie waar in teamverband wordt samengewerkt: in organisaties, projecten en samengestelde teams, zoals bijvoorbeeld een bouwteam, bij Project Start Ups (PSU) of bij Project Follow Ups (PFU). De scan kan individueel of in teamverband worden ingevuld.
  • Jouw Teamscan kan vanuit meerdere perspectieven worden ingezet: voor jezelf, voor een teamlid of voor het volledige team. Vanuit ieder perspectief heeft Jouw Teamscan de bedoeling om tot praktische stappen te komen voor een effectieve ontwikkeling van de succesfactoren.

Wil je meer informatie?

Meer informatie over hoe Jouw Teamscan je team succesvoller maakt of aan de slag met Jouw Teamscan? Neem contact met mij op.