Zorg

PROCESMATIG EN VERBINDEND MET HART VOOR DE MENS

Mijn missie is om meerwaarde te bereiken met en voor mensen. Een hart voor mensen leidt tot verbondenheid. Ik kies ervoor om stap voor stap mee te bouwen in organisaties in de zorg en welzijn, met de focus op kwaliteit, proces en medewerkers. Hieraan wil ik bijdragen met mijn ervaring in bestuur en management in de bouw en infra met zijn projectmatige wijze van ontwikkelen en samenwerken.

Mijn keuze is mede gebaseerd op mijn ervaring als begeleidingskundige in een ziekenhuis. Vanuit mijn levenservaring en gebeurtenissen in mijn nabijheid heb ik ervaren hoe de zorg het verschil kan maken in tijden van kwetsbaarheid voor de patiënt en zijn/ haar omgeving. In mijn privé-situatie ervaar ik van dichtbij hoe het is om mee te doen en te bouwen aan een zorgorganisatie die van meerwaarde is voor mens en maatschappij.

Een procesmatige aanpak én verbinden. Koers bepalen en doelen bereiken is mogelijk op basis van feitelijke kennis die de organisatie rijk is. Efficiënter werken en verbinden doen we samen, zowel intern als ook door ketensamenwerking.

Ik ben een ontwikkelaar van organisatiecultuur, leiderschap en visie. Mijn doel is om organisaties, teams of individuen te helpen reflecteren, zodat deze in staat zijn om de ontwikkeling zelf ter hand te nemen. De ontwikkeling zelf is eigenlijk nooit af is. Al worden er uiteraard tijdens de begeleiding stappen gezet, waardoor inzicht ontstaat. Van probleem, dat is inzicht, naar oplossing, dat is ontwikkeling. Ik kan ondersteunen met coaching, intervisie en opleidingsprogramma's. Daarnaast kan ik ook worden ingezet als interim manager, procesmanager of transitie manager.

 

Voorzijde_Daniël Krouwel

Profielschets werkervaring

In 1998 is mijn loopbaan begonnen. De eerste negen jaar heb ik in loondienst gewerkt bij aannemers en een gemeente. Tijdens deze periode heb ik in deeltijd meerdere studies gevolgd (HBO, WO) en aansluitend HBO begeleidingskunde.

In 2007 heb ik KMOB opgericht vanuit mijn passie om ondernemers en organisaties te helpen ontwikkelen. Dit heb ik de afgelopen 15 jaar gedaan als zelfstandig ondernemer in de rol van manager/ bestuurder, organisatieontwikkelaar/ verandermanager en door onderzoek/ innovatie / trainen/ coachen. Een gedetailleerd overzicht van alle functies in deze periode – die deels parallel zijn uitgevoerd - is beschikbaar. Neem daarvoor gerust contact met mij op.

Referentie

"Als eerste en m.i. het belangrijkste heb ik er veel van geleerd, meer dan dat ik in eerste instantie had verwacht. Je bent een prettig en rustig persoon om mee te praten en je geeft vertrouwen. Ik merkte dat je elke keer goed voorbereid naar de supervisie kwam en goed terug kon halen waar we het over hadden (gehad). Dit maakte samen met het doorvragen dat ik wel verder moest. Leuk en leerzaam vond ik toen je over een eigen werkervaring iets vertelde. Dat was zeker ook een moment voor mij waardoor ik op mijzelf kon reflecteren, maar het geeft tevens inzicht (een soort bevestiging)."

Ziekenhuis Rivierenland