Waarom heb je een interim manager nodig?

Interim management is een krachtige tool die organisaties kunnen inzetten in diverse situaties. In sectoren zoals infrastructuur en zorg, waar de uitdagingen vaak complex en urgent zijn, kan het inhuren van een interim manager het verschil maken tussen succes en mislukking. Maar wanneer is het precies het juiste moment om een interim manager in te schakelen?

Hieronder bespreken we drie scenario’s waarin interim management van onschatbare waarde kan zijn.

Veranderingsmanagement, management van ontwikkelingen

Veranderingen binnen de civiele techniek (infra) en zorgsector kunnen ingrijpend zijn. Of het nu gaat om de implementatie van nieuwe technologieën, herstructureringen, fusies of overnames, veranderingen vereisen deskundige begeleiding. Interim managers, zoals bestuursadviseurs, organisatie-ontwikkelaars, verandermanagers of transitiebegeleiders, zijn experts in het navigeren door dergelijke transities. Ze brengen niet alleen ervaring en kennis mee, maar ook een frisse blik die kan helpen om vastgeroeste patronen te doorbreken.

In de zorgsector kan een interim manager bijvoorbeeld cruciaal zijn als implementatiedeskundige bij de invoering van een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD). Dit vergt meer dan alleen technische ondersteuning. Ook op de organisatie van de zorg zelf kan een interim manager zijn stempel drukken. Bijvoorbeeld als de doorlooptijden in een ziekenhuis drastisch zijn gestegen en het overzicht is verloren. Zowel de techniek als de menselijke maat moeten dan opnieuw worden gedefinieerd en geborgd. Transitiebegeleiding biedt dan een antwoord. Waar de zorg staat aan de vooravond van grote veranderingen, is de inzet van een interim manager vaak de sleutel.

De civiele techniek kunnen ze essentieel zijn binnen de interne organisatie of in de keten van projecten. Bijvoorbeeld bij grote of complexe bouwprojecten voor het optimaliseren van processen, het borgen van kwaliteit en de samenwerking die noodzakelijk is voor het succesvol afronden van projecten. Interim managers zorgen er dan voor dat de projectteams zich volledig kunnen richten op hun taak, tijd en kwaliteit realiseren terwijl van het management veel aandacht uitgaat naar de verhouding tussen de bouwpartners en belangen van betrokkenen.

Strategische Groei

Het uitbreiden van diensten of het betreden van nieuwe markten vereist een strategische aanpak en vaak specifieke expertise die niet altijd intern aanwezig is. Interim managers kunnen hier een cruciale rol spelen. Ze helpen bij het ontwikkelen van groeistrategieën, het optimaliseren van bedrijfsprocessen en het identificeren van nieuwe kansen.

Voor een zorginstelling kan een interim manager als manager bedrijfsvoering helpen bij de uitbreiding van specialistische zorgdiensten in een nieuwe regio. Ze kunnen marktonderzoek doen, een strategie ontwikkelen en de implementatie begeleiden. In de infrastructuur kan een interim manager zich richten op bedrijfsvoering, projectcontrol, projectbeheersing, projectsturing en de afstemming met ketenpartners, waardoor de organisatie efficiënter en effectiever kan opereren.

Crisismanagement

In tijden van crisis is snel en effectief handelen cruciaal. Interim managers zijn getraind om in crisissituaties te opereren en kunnen direct impact maken. Ze brengen structuur aan in chaotische situaties, minimaliseren risico’s en stellen herstelplannen op.

In de zorgsector kan een interim manager bijvoorbeeld worden ingeschakeld bij een acute personeelscrisis. Ze kunnen helpen bij het snel aantrekken van tijdelijke medewerkers, het herstructureren van teams en het waarborgen van de continuïteit van zorg. In de infrastructuur kunnen ze cruciaal zijn bij het managen van de nasleep van een groot incident, zoals een instorting of grote storing, door het coördineren van herstelwerkzaamheden, het verbeteren van projectbeheersing en het communiceren met ketenpartners.

Interim management is een strategische zet

Het inzetten van interim management kan een strategische zet zijn voor organisaties in de infrastructuur en zorgsector die geconfronteerd worden met verandering, groei of crisis. Interim managers brengen niet alleen specifieke expertise en ervaring mee, maar ook een objectieve en frisse blik die essentieel is voor het succesvol navigeren door complexe situaties. Overweeg dus bij de volgende grote uitdaging of verandering binnen je organisatie de waarde van een interim manager. Het kan de sleutel zijn tot succes.

KMOB en interim management

Interim management biedt een flexibele en effectieve oplossing voor organisaties die te maken hebben met complexe uitdagingen of groeikansen. KMOB kan je daarbij van dienst zijn. KMOB is ontwikkelaar van organisatiecultuur, leiderschap en visie. Voornamelijk binnen de sectoren infra en zorg. Neem gerust contact met ons op.