Blog

Inhoudelijk en verdiepend

Wat is de visie van jouw organisatie?

Een visie, niet te verwarren met een missie, biedt een concrete manier voor belanghebbenden, met name werknemers, om de ambities en leidende principes van jouw organisatie te begrijpen. Het kiezen van een visie die nauwkeurig definieert wat jouw organisatie ambieert, is de sleutel tot succes op de lange termijn. Het vastleggen van een impactvolle visie…
Lees verder
Organisatiecultuur

Maak projectteams succesvol met het GO-model

Projectteams die een project succesvol uitvoeren – het klinkt als iets vanzelfsprekends, maar de praktijk geeft helaas vaak een ander beeld. Toch is het zeker mogelijk om het succes in een projectteam te ontwikkelen. Maar hoe doe je dat?  Procesbegeleiding is onmisbaar voor projectsucces. De samenwerking in een team bepaalt immers of het gewenste resultaat…
Lees verder

Verbeter jouw team met teamontwikkeling!

Met teamontwikkeling wordt een goed draaiend team verder verbeterd of zorgt ervoor dat een vastgelopen team weer loskomt. Een team werkt bijvoorbeeld niet optimaal samen, komt niet tot de juiste resultaten of is onvoldoende gemotiveerd om de taken goed uit te voeren. Het is dan noodzakelijk om inzicht te krijgen in de drijfveren en de…
Lees verder

Wat weerhoud je ervan een medewerkers tevredenheids onderzoek te doen?

Als leidinggevende heb je er belang bij te weten wat er onder jouw mensen leeft. Niemand zal dit ontkennen. Toch wordt er in de meeste bedrijven en organisaties geen of veel te weinig medewerkerstevredenheidsonderzoeken gedaan. Wat levert het op? De meerwaarde van een medewerkerstevredenheidsonderzoek is groot. Als leidinggevende krijg je namelijk een objectief inzicht in:…
Lees verder

Borg de kennis in jouw organisatie

Hoe deel en borg je de kennis in jouw organisatie? Nederland is bij uitstek een land van kennis. Dit betekent dat organisaties gebaat zijn bij het delen en verrijken van kennis. Hoe gaat jouw organisatie met kennis om op organisatie- en persoonlijk niveau? De arbeidsmarkt in Nederland is flexibeler geworden en kent daarnaast steeds meer…
Lees verder

Groei naar een succesvol projectteam in 3 stappen

Projectleiders staan voortdurend onder druk. Zij moeten aantoonbaar presteren op objectief meetbare aspecten, zoals tijd, kosten en kwaliteit. Daarbij verliezen zij gemakkelijk uit het oog dat zij hun objectief meetbare doelstellingen moeten behalen met subjecten, mensen. Het gevolg: projectleiders verobjectiveren de mensen in hun team, en benaderen de teamleden onbewust als objecten. Zij sturen het…
Lees verder

De grootste valkuil van een Medewerkers Tevredenheids Onderzoek (MTO)

Onze samenleving en jouw organisatie zijn dynamisch. Nieuwe ontwikkelingen volgen zich in een razend tempo op. De uitdagingen waar jouw organisatie voor staat, zijn vele malen complexer dan een aantal jaar geleden. Dat maakt medewerkers onrustig en zorgt ervoor dat ze ontevreden worden over hun werk. Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) brengt in kaart hoe het er…
Lees verder

Leiderschap en visie liggen dicht bij elkaar

Ieder mens heeft persoonlijk leiderschap in zich en heeft dit ook nodig om te ontwikkelen. Leiders in een organisatie hebben een sterke invloed hierop, naar hen wordt gekeken. Van een leider wordt verwacht dat hij het goede voorbeeld geeft en mensen de juiste richting op wijst. In de praktijk merk ik dat deze richting vaak…
Lees verder

Waarom is inzicht belangrijk voor ontwikkeling?

KMOB staat voor ontwikkeling door inzicht. Maar wat is inzicht eigenlijk en wat betekent het voor ontwikkeling?  Inzicht is een vorm van zelfbewustzijn, hoe iemand ergens naar kijkt. Het is de toestand dat men iets begrijpt of als men snapt hoe iets in elkaar zit. Een rondgang langs meerdere bronnen leert ons dat er grofweg…
Lees verder

De impact van procesbegeleiding

Wat mij in de dagelijkse praktijk bezig houd is de interactie tussen teamleden (afdelingen, project teams, integrale projectmanagement teams (IPM)). Experts, goed in hun vak en rol, staan voor hun eigen taken. Ik zie vaak een tunnelvisie op deze taken, waardoor de interactie tussen de teamleden naar de achtergrond raakt. En juist deze interactie is…
Lees verder