Onderzoek

Wat speelt er nu?

Zodra het probleem is verkend, begint het onderzoek. Wat leeft er nu binnen afdelingen, teams en individuen? En vooral wat leeft er bij de leiders, management team, directies en raad van bestuur.

Het onderzoek geven wij vorm door interviews met leiders en management teams om ze de organisatie en de bijhorende lagen in kaart te brengen. De gesprekken vormen zich rondom bepaalde thema's, waarbij het doel is om het probleem nog duidelijker en met een objectieve blik in kaart te brengen.

"Een goede probleemstelling leidt ook direct naar de oplossingsrichting."

Tijdens de onderzoeksfase richten we ons ook op de medewerkers en hoe zij hun werk en functioneren ervaren. Dit doen we door middel van medewerkerstevredenheidsonderzoeken en ontwikkelgesprekken. Met deze quickscan kunt u nu al een eerste inzicht krijgen in hoeverre een (medewerkers tevredenheids) onderzoek voor uw organisatie zinvol is.

Bel ons nu

Maak een afspraak of stel een vraag.

Ontwikkelaar
van organisatiecultuur, leiderschap en visie