Visie

Stip op de horizon

Het hebben van een visie is als een richtpunt op de horizon. Niet te verwarren met een doel, want bij visie komt nog veel meer kijken. Wat zijn namelijk de kernwaardes van het bedrijf? Welke normen worden er gehanteerd?

Niet alleen het bedrijf als geheel heeft een visie, ook de leiders en individuen binnen een organisatie hebben een visie. Gestoeld op vragen als wie zijn we? Waar staan we voor? In welk krachtenveld staat ons bedrijf en hoe verhouden wij ons daartoe? Het al dan niet hebben van een visie is een belangrijk aspect in de ontwikkeling van organisatiecultuur en de probleemstelling.

Bel ons nu

Maak een afspraak of stel een vraag.

Ontwikkelaar
van organisatiecultuur, leiderschap en visie